Update n.a.v. persconferentie 14 januari 2022

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag is duidelijk geworden dat erkend onderwijs en geaccrediteerde opleidingen weer fysiek plaats mogen vinden.

Het is daarbij belangrijk dat iedereen zich naast de bekende coronamaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid (o.a. frequent handen wassen, niezen in de elleboog en het houden aan de quarantaineregels) houdt aan de volgende maatregelen:

• Alle aanwezigen dragen in onderwijsgebouwen een mondkapje. Een wegwerpmondkapje (type II) heeft de voorkeur.
• Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering hiervoor geldt bij tentamens en examens.
• Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.
• Voor studenten en medewerkers geldt het advies om uit voorzorg en bij klachten zelftesten te gebruiken.
• Op de onderwijsinstellingen geldt een advies om daar waar mogelijk ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
• Onderwijsinstellingen melden grote veranderingen in de afwezigheid van studenten en medewerkers bij de regionale GGD.

Vooraf gereserveerde lunches en diners zullen wij in pakketjes naar de zalen brengen, zodat iedereen dit op gepaste afstand van elkaar kan nuttigen.

Wij zijn blij dat er weer diverse bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw en hopen u snel weer te zien!