Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.
Aanvullingen op de UVH treft u hieronder aan.

Totstandkoming van reserveringen

 • De totstandkoming van een reservering wordt door Cursus- en vergadercentrum Domstad schriftelijk bevestigd.
 • Hierbij geldt dat een reservering  wordt geplaatst op basis van het opgegeven aantal personen. Wijzigingen in dit aantal van meer dan 15% (meer of minder)  dienen te allen tijde overlegd te worden met Cursus- en vergadercentrum Domstad. Cursus- en vergadercentrum Domstad kan niet garanderen dat bij deze wijzigingen alle in eerste instantie aangevraagde diensten nog geleverd kunnen worden en dit kan consequenties hebben voor de reservering in zijn geheel.

Opties

 • Door Cursus- en vergadercentrum Domstad verstrekte opties gelden tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst. Met uitzondering van grote reserveringen/ bijeenkomsten (vanaf 80 personen en/of een zaalhuur vanaf €750,-)  waarbij Cursus- en vergadercentrum Domstad  een optietermijn van 8 weken hanteert. In voorkomende  gevallen en na overleg kan hiervan worden afgeweken. Indien zich gedurende de optieperiode een andere klant bij Cursus- en vergadercentrum Domstad aandient met een definitieve aanvraag, dan neemt Cursus- en vergadercentrum Domstad contact met de klant op en heeft de klant 48 uur om de optie van de klant om te zetten in een definitieve aanvraag. Deze termijnen gelden tevens voor reeds bestaande reserveringen.

Annuleringen

 • Bij annuleringen binnen 4 weken voor aanvang van de gereserveerde datum berekenen wij 50 % van de zaalhuur aan u door. Voor grote reserveringen/bijeenkomsten (vanaf 80 personen en/of een zaalhuur vanaf €750,-) is deze termijn 8 weken.
 • Bij annuleringen binnen 2 weken voor aanvang van de gereserveerde datum berekenen wij 100 % van de zaalhuur aan u door. Voor grote reserveringen/bijeenkomsten (vanaf 80 personen en/of een zaalhuur vanaf €750,-) is deze termijn 4 weken.
 • Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, te worden doorgegeven, en zullen altijd door ons bevestigd worden.
 • Bij opdrachten tot verzorging van lunches, diners, buffetten, broodjes, etc. is het door u opgegeven (minimum) aantal bindend voor de rekening. Tot uiterlijk 2 werkdagen voor de gereserveerde datum heeft u de mogelijkheid dit aantal kosteloos te wijzigen. Bij speciale bestellingen is deze termijn 1 week.
 • Aan Cursus- en vergadercentrum Domstad komt tevens het recht tot annuleren van de (deel) reservering toe in geval van verkoop van het pand aan de Koningsbergerstraat 9. Dit recht tot annulering van de reservering bestaat slechts indien dit door Cursus- en vergadercentrum Domstad wordt ingeroepen op een tijdstip eerder dan 6 maanden vóór de dag(en) waarop de annulering betrekking heeft.

Prijzen

 • Genoemde prijzen zijn, indien van toepassing, incl. BTW en bediening.
 • Geoffreerde prijzen zijn geldig voor bijeenkomsten die tot 31 augustus van het lopende seizoen (1 september t/m 31 augustus) plaatsvinden. Bijeenkomsten na 31 augustus worden op basis van het huidige prijsniveau geoffreerd maar na bepaling van de nieuwe prijzen (medio mei) voor het dan geldende seizoen aangepast.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.

Diversen

 • De klant heeft tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de overeengekomen bijeenkomst de mogelijkheid de definitieve gegevens (waaronder mogelijke cateringwensen) met betrekking tot diens programma bekend te maken bij Cursus- en vergadercentrum Domstad, inclusief een redelijke schatting van het aantal gasten ten behoeve van mogelijk bestelde catering. Voor grote bijeenkomsten/ reserveringen is deze termijn 4 weken.
 • Het is de gast en/of klant niet toegestaan om zelf meegebrachte spijzen en/of dranken in de ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad in groepsverband te nuttigen, tenzij dit nadrukkelijk van te voren met Cursus- en vergadercentrum Domstad is overeengekomen.
 • Reserveringen worden door ons altijd schriftelijk bevestigd.
 • De ontruiming/afbouw van het gehuurde dient te zijn voltooid uiterlijk op de in de reservering vermelde datum en tijdstip. Het gehuurde dient alsdan geheel ontruimd en schoon te zijn opgeleverd in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld.
 • In het gebouw verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door u gevonden worden, moeten worden ingeleverd bij de receptie. Mocht u iets verloren hebben, informeer dan bij de receptie of het gevonden is.
 • Binnen Cursus- en vergadercentrum Domstad is een arbo-zorgsysteem aanwezig. Dit betekent dat alle procedures rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen de gebouwen worden geactualiseerd wanneer dit noodzakelijk is. Er is een professionele bedrijfshulpverlening aanwezig, inclusief AED.
 • Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst factuur.

Aansprakelijkheid

 • De directie van Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V. is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan eigendommen van bezoekers.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendom van Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V.  toegebracht door huurder, de gast en degenen die hem vergezellen.
 • Over door de klant of gast zelf meegebrachte apparatuur / software kan Cursus- en vergadercentrum Domstad in het geheel geen verantwoordelijkheid nemen.
 • Cursus- en vergadercentrum Domstad draagt zorg voor de door hem geleverde ICT faciliteiten. Indien de geleverde ICT faciliteiten niet naar behoren functioneren is Cursus- en vergadercentrum Domstad slechts gehouden een bedrag in mindering te brengen op de rekening dat niet hoger is dan de reserveringswaarde van die faciliteiten.

Bekijk de beschikbaarheid en maak direct een (optionele) reservering